Het BuurtGroenBedrijf is een wijkbedrijf. Iedereen mag mee doen, met het onderhouden van het groen, met het aanleggen van projecten of een inplant of schoonmaakactie. Jong en oud, intensief of extensief. Het is een sociale onderneming voor, door en met de mensen die bij de wijk betrokken zijn. Het wijkbedrijf wordt, in samenwerking met partners, vorm gegeven door het ondernemersteam. 

 

Een groenere en socialere buurt realiseren door zelf eigenaarschap te nemen over de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. Dit doen we door met elkaar de buitenruimte van de wijk (openbaar en particulier) te vergroenen en te onderhouden. 

 

Ons doel is een prettige leefomgeving te creëren door het Spijkerkwartier verder te verduurzamen tot een inclusieve, circulaire toekomstbestendige wijk.