Over het BuurtGroenBedrijf​

Het BuurtGroenBedrijf is een ondernemend buurtinitiatief dat zich heeft georganiseerd als stichting zonder winstoog merkHet BuurtGroenBedrijf is een wijkbedrijf. Iedereen mag mee doen, met het onderhouden van het groen, met het aanleggen van projecten of een inplant of schoonmaakactie. Jong en oud, intensief of extensief. Het is een sociale onderneming voor, door en met de mensen die bij de wijk betrokken zijn. Het wijkbedrijf wordt, in samenwerking met partners, vorm gegeven door het ondernemersteam.

Ons doel is een groene en sociale buurt te realiseren door zelf regie te nemen over de kwaliteit van onze omgeving.