Tegelwippen

Vergroening begint met tegelwippen, iedereen kan het! Het BuurtGroenBedrijf organiseert in de hele wijk straatacties en -feestjes om boomspiegels te vergroten, voortuinen te ontstenen en geveltuinen aan te leggen. Ook ontwikkelen we samen met bewoners blinkendnieuwe buurttuinen. Wil je daar niet op wachten? Dan kun je ook zelf aan de slag. Met of zonder buren, een mini-oase heb je in een wip! 

Foto: Emile Onstenk
Video afspelen

Beplanten

Na het tegelwippen kan er ingeplant worden, hoera! Het BuurtGroenBedrijf zorgt ervoor dat (wilde) bijen, vlinders, vogels en andere dieren het hele jaar door genoeg kunnen smullen van wat ze vinden tussen het groen en maakt zo veel mogelijk gebruik van biologische bollen en inheemse planten. 

Video afspelen

Water geven en opslaan

Om de verse plantjes en bomen goed te laten groeien is water nodig. Met regentonacties en workshops laat het BuurtGroenBedrijf zien hoe belangrijk het is om hemelwater op te vangen en hoe iedereen dat zelf op een gemakkelijke manier kan doen. Voor het op grotere schaal opslaan van water werkt het BuurtGroenBedrijf met veel plezier samen met woningbouwcorporaties, VvE’s en de gemeente.

Instructie: maak je regenton
Video afspelen
Instructie: regenton aansluiten
Video afspelen

Opfrissen en onderhouden

Video afspelen

Onkruid? Daar doen we niet aan. Het BuurtGroenBedrijf organiseert straatacties om boomspiegels en plantvakken op te frissen op een ecologisch waardevolle manier. Samen met bewoners halen we alleen de overdadige ongewenste kruiden weg, zodat er genoeg voedsel en schuil- en nestgelegenheid behouden blijft voor (wilde) bijen, insecten, vlinders vogels en andere dieren. 

 

Vlechten

De wilgentenen vlechtwerken rondom nieuwe en geadopteerde boomspiegels zijn inmiddels een beeldmerk van de wijk geworden. Ze geven beschutting aan de plantjes en bloemen en vormen een buffer tegen te enthousiaste honden, snelle auto’s en fietsen die een parkeerplek zoeken. Het vlechtwerk en de paaltjes van onbewerkt hout verteren snel. Na ongeveer drie jaar worden ze verwijderd, gehakseld en als mulchlaag verwerkt. Zo dienen ze als extra hapje voor de bodem. Lokale verwerking vermindert bovendien het aantal vervuilende transportbewegingen en de hoeveelheid afvoerkosten. Het laatste pluspunt is dat bewoners het erg leuk vinden om te vlechten! Samen vlechten zorgt voor meer betrokkenheid in de wijk én meer boomspiegeladoptanten.

Waarom wilgentenen?
Video afspelen
Instructie: vlechtwerken
Video afspelen
Onderhoud vlechtwerken
Video afspelen

Mulchen

Na een aantal succesvolle pilots op het gebied van het maken van buurtbokashi wil het BuurtGroenBedrijf het mulchen van lokaal (herfst)blad structureel inzetten voor het beheer van boomspiegels en plantvakken. Samen blad verzamelen, hakselen en de huisgemaakte grondverbeteraar verdelen over de buurt, het zorgt voor blije bewoners en een blije bodem. Een betere grond om in te wortelen bestaat niet!

BuurtBokashi
Video afspelen
Instructie: buurtbokashi
Video afspelen
Wat mot je?