Nieuwe onderbeplanting in de Bloemstraat

Maggie Ruitenberg en het BuurtGroenBedrijf zetten nieuwe planten bij de verticale gevel in de Bloemstraat.

Maggie Ruitenberg heeft het initiatief genomen om samen met het BuurtGroenBedrijf nieuwe onderbeplanting aan te planten onder het Verticaal Groen in de Bloemstraat. Om de vlinders te ondersteunen heeft Maggie er voor gezorgd dat er in de beplanting van de zuilen van het Verticaal Groen brandnetels zijn blijven staan. Brandnetels zijn namelijk waardplanten voor vlinders (met de Vlindertuin om de hoek). Op deze waardplanten kunnen de vlinders hun eitjes afzetten waarbij vervolgens de rupsen de plant als voeding kunnen gebruiken. De brandnetels in de onderbeplanting zijn verwijderd en daarvoor in de plaats zijn onder andere verschillende soorten varens, en bodembedekkers als maagdenpalm en onze lieve vrouwe bedstro aangeplant.