Groen van Prinstererstraat wordt groene oase

De Groen van Prinstererstraat is van een versteende straat een groene oase geworden. Hiervoor hebben de bewoners zelf het initiatief genomen. Ze hebben verschillende tegelwipacties georganiseerd en samen met het Aanjaagfonds een vergroeningsplan gemaakt. Dat plan hebben ze ingediend als groen icoonproject bij de Provincie Gelderland. Hoewel het net buiten de boot viel en niet mocht meedingen in de challenge, kregen de bewoners wél subsidie, onder andere van de provincie en ook van het Klimaatfonds van de gemeente Arnhem. Daardoor is het toch gelukt om het vergroeningsplan uit te voeren. En hoe! Op 25 november is er samen met een grote groep bewoners nieuwe bomen en heesters geplant. Maar dat is lang niet alles!

Parkje

Al eerder is de straat versmald, zijn op de plaats van de parkeerplekken perken gekomen, is het regenwater afgekoppeld en heeft een aannemer geholpen met het aanleggen van wadi’s. Ook heeft de Groen van Prinstererstraat in het midden een heus parkje met wandelpad gekregen: een ontmoetingsplek voor de buurt. Volgens Jan Wabeke, een van de initiatiefnemers van de veranderingen in de straat, wordt daar al goed gebruik van gemaakt. “Kinderen spelen er en er wordt veel gewandeld over het laantje,” vertelt hij.

Puzzel

Jan is erg content met het resultaat van de vergroeningsplannen waar hij, de andere leden van de werkgroep – Dick en Koen – en de overige bewoners van de straat al een aantal jaren mee bezig zijn. “Het was wel een hele puzzel om het zo te maken. Onder de grond ligt een wirwar van kabels en draden. Er is zelfs een hoogspanningskabel! Maar de straat is een stuk rustiger en het glooit zo mooi. Nu loop je door het groen in plaats van langs de auto’s.” Met het ontwerp en de aanleg van het parkje – een voormalige groenstrook waar vooral hondendrollen te vinden waren – kreeg de werkgroep hulp van groenexpert Marjolein Homan van de gemeente Arnhem die ook het onderhoud van de vers geplante heesters aan de kant van de Johan de Wittlaan voor haar rekening gaat nemen.

Een groener Broek

De werkgroep hoopt dat de vergroening in de Groen van Prinsererstraat zich zal uitspreiden naar de rest van Het Arnhemse Broek. “Het Broek is al een heel stuk groener geworden, maar er zijn nog genoeg plekken waar je soortgelijke projecten zou kunnen starten, zoals bijvoorbeeld de Thorbeckestraat,” aldus Jan.

De initiator van de vergroening in de Groen van Prinstererstraat is ook lid van de groengroep van Het Broek, dus wie weet zijn er nog wel veel meer groene oases op komst. Wordt hopelijk vervolgd!