Boomspiegeldag: vlechtwerken repareren


Zaterdag 5 februari heeft BuurtGroenBedrijf samen met twintig buurtbewoners en vrijwilligers van Aan de Slag op heel veel plekken in het Spijkerkwartier onderhoud gedaan aan de boomspiegels. We hebben beschadigingen aan het vlechtwerk aangepakt en gebroken takken en paaltjes vervangen. Zeer bevredigend werk!

 

Zie het resultaat in de Spijkerlaan, Spijkerstraat, Dullertstraat, Driekoningendwarsstraat, Karel van Gelderstraat en de Hertogstraat 🙂

Het project Bomen Beleven wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie  Gelderland, gemeente Arnhem, Parkeerplan Spijkerkwartier en de bewoners van het Spijkerkwartier