Boomspiegeldag: BuurtBokashi

Een 30-tal buurtbewoners stak zaterdag enthousiast de handen uit de mouwen. Er werden gigantische hopen kastanjeblad bijeengeveegd en gehakseld om er bokashi van te maken. Wijkgenoten kwamen blad brengen uit de Watertuin en andere straten. Wethouder Bob Roelofs kwam helpen vegen en was onder de indruk van alle bedrijvigheid. Er staan nu 2 tanks aan het begin van de kastanjelaan. Over 3 maanden is de bokashi klaar om als bodemverbeteraar gebruikt te worden. Bokashi betekent ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’ in het Japans. Bokashi is voeding voor plant en dier. Het bodemleven ontwikkelt zich, waardoor de structuur van de bodem beter wordt. Door bokashi van kastanjeblad te maken onderzoeken we of de mineermot – die paardenkastanjes aantast – bestreden kan worden. Bedankt Kassiël en Egbert voor het kastanjes poffen. Simone Vos van Agriton, Gerrit-Jan van Prooijen van de Bomenstichting en Stadsboswachter Willem de Feijter voor de uitleg over het belang van een gezond bodemleven. Bedankt voor de hulp Annabel Solnik, Maarten de Lange van Sight Landscaping en vrijwilligers van Aan de Slag en ’t Broek Omhoog. Willem & Rudolf voor de koffievoorziening en Sound & Soul Arnhem voor de heerlijk soep. Binnenkort meer straatacties van het Buurtgroenbedrijf Spijkerkwartier. Hou de berichtgeving in de gaten. Deze actie is onderdeel van het project Bomen Beleven georganiseerd door BuurtGroenBedrijf in samenwerking met de gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.