Van blad naar mulch in de Groen van Prinstererstraat

Net als vorige jaren hebben de bewoners van de Groen van Prinstererstraat afgelopen herfst het gevallen blad uit hun straat en tuinen de verzameld om te verhakselen en hergebruiken. Het BuurtGroenBedrijf heeft hiervoor het benodigde gereedschap, assistentie en de hakselaar verzorgd terwijl de bewoners voor koffie, thee en lekkers zorgden. Het was weer een gezellige dag waarbij op het einde van de dag de boomspiegels en borders in de straat en tuinen verrijkt zijn met een mulchlaag van verhakseld blad. Naast de bewoners waren ook het bodemleven en beplanting zeer content met deze actie.