Stichting BuurtGroenBedrijf

Met de klimaatsverandering en de complexe maatschappelijke vraagstukken die op ons af komen, is het een grote uitdaging om het Spijkerkwartier leefbaar te houden. Het BuurtGroenBedrijf streeft naar een prettige leefomgeving in het Spijkerkwartier voor iedereen. Samen met anderen wil het BuurtGroenBedrijf de wijk transformeren naar een klimaat- en toekomstbestendige wijk. De bedoeling van het BuurtGroenBedrijf is een groene en sociale wijk te realiseren door zelf eigenaarschap te nemen over de kwaliteit van onze eigen woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de prioriteit op het vergroenen van de wijk, met mensen uit de wijk.

Onze principes

 • Iedereen die zich betrokken voelt bij de missie van het BuurtGroenBedrijf mag mee doen.
 • Het BuurtGroenBedrijf kent geen concurrentie, maar werkt samen!
 • Het BuurtGroenBedrijf is een living lab; wij leren van elkaar!
 • Het BuurtGroenBedrijf zoekt in al haar projecten de samenwerking met bewoners, werkgroepen en ander partijen zoals overheden, (lokale) ondernemers, organisaties en kennisinstellingen. Hierin zet het BuurtGroenBedrijf het bewonersbelang centraal.
 • Het BuurtGroenBedrijf werkt met wat er al is en vanuit overvloed. Daarom past zij haar activiteiten aan op de beschikbare capaciteit en budgetten.
 • Het werk van het BuurtGroenBedrijf is uiteenlopend. Enerzijds is het de handen uit de mouwen steken, zoals zwerfvuil rapen, ongewenst kruid plukken of planten in de grond zetten. Anderzijds is het koffie zetten, kantoorwerk, vergaderingen, interviews, presentaties en workshops geven of geïnteresseerden rondleiden in de wijk. Juist de combinatie en de wisselwerking is de kracht van het BuurtGroenBedrijf.
 • Het BuurtGroenBedrijf werkt vanuit passie en intrinsieke motivatie én wil graag financiële waardering uit haar werk. Geld verdienen is niet het hoofddoel, maar een middel om haar waarden te realiseren. De winst wordt ingezet voor een groene en sociale buurti.
 • Het BuurtGroenBedrijf heeft geen winstoogmerk. Het BuurtGroenBedrijf werkt met sociale tarieven voor mensen met een bescheiden budget. Vanuit de betaalde opdrachten doneert zij tijd en kennis aan groene initiatieven in de wijk.

Het beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 beschrijft onder andere de activiteiten en koers voor de huidige beleidsperiode. In het beleidsplan richten we ons op:

 1. Het duurzaam vergroenen van de wijk in zowel de openbare als de private buitenruimte.
 2. Betrokkenheid ontwikkelen door te bouwen aan sociale netwerken in de wijk. 
 3. Bewustwording over de kwaliteit van onze eigen leefomgeving vergroten.

Deze drie doelstellingen zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ze afhankelijk zijn van elkaar en tegelijkertijd ontwikkeld worden. Wanneer de drie doelstellingen in balans zijn, zullen ze elkaar versterken. Alle activiteiten dragen aan minimaal 2 van de 3 doelstellingen bij.

Wat we doen

Het BuurtGroenBedrijf doet op uiteenlopende manieren verslag van haar activiteiten: in het beleidsplan, jaarverslag, jaarrekening, op deze website, via onze nieuwsbrieven en diverse sociale media-kanalen.

Het bestuur

Bij het BuurtGroenBedrijf is vrijwillige inzet de rode draad binnen haar strategie om haar doelstellingen te behalen. Het bestuur en de coördinatie van de stichting is een onbezoldigd. Vrijwillige inzet toont betrokkenheid en draagvlak in de wijk. De activiteiten in de openbare ruimte laten eigenaarschap en de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt zien. Bij betaalde opdrachten wordt bij het inhuren van diensten een vast sociaal uurtarief gehanteerd.

Ons beloningsbeleid

Bij het BuurtGroenBedrijf is vrijwillige inzet de rode draad binnen haar strategie om haar doelstellingen te behalen. Het bestuur en de coördinatie van de stichting is een onbezoldigd. Vrijwillige inzet toont betrokkenheid en draagvlak in de wijk. De activiteiten in de openbare ruimte laten eigenaarschap en de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt zien. Bij betaalde opdrachten wordt bij het inhuren van diensten een vast sociaal uurtarief gehanteerd.

KvK, btw en rsin

Het BuurtGroenBedrijf staat onder de naam Stichting BuurtGroenBedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70954062. Het BTW-nummer is BTW-NL0858524144B01 en het RSIN-nummer 858524144

Adresgegevens

Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem
info@buurtgroenbedrijf.nl
NL52 RABO 0330.1882.83

relevante documenten

meer informatie?

Neem dan contact op met Jolanda van Looij, coordinator BuurtGroenBedrijf!  Mail naar: jolanda@buurtgroenbedrijf.nl

Voor de uitgebreide versie van het jaarverslag kunt u mailen naar info@buurtgroenbedrijf.nl