regenwateropvang voor de Vlindertuin

De Vlindertuin is een van de jongste binnentuinen van het Spijkerkwartier. Omdat deze tuin ‘hoog en droog’ ligt hebben de jonge planten tijdens aanhoudende droogte meer water nodig. Vandaar dat de wens voor regenwater vanuit de vrijwilligersgroep is ontstaan. De werkgroep heeft contact opgenomen met Team Leefomgeving voor de aanvraag voor een regenton.

Het BuurtGroenBedrijf heeft contact opgenomen met de eigenaar van het naastgelegen pand voor toestemming om zijn regenpijp van het riool aan te koppelen. De regenpijp loopt in maar liefst 4 ibc tanks van elk 1000 liter water. de tanks hebben een plekje gekregen aan de rand van de tuin, zodat er voldoende beplanting ervoor gezet  kon worden. We hebben ze ip een verhoging zodat het water onder  met een lange slang naar het midden van de tuin kan stromen. De werkgroep heeft meegeholpen om de tanks aan te sluiten.