Proefpilot vlechtwerk wilgentenen

Met het Groot Onderhoud Spijkerbuurt worden de boomspiegels vergroot en vergroent. Maar deze jonge plantjes zijn erg kwetsbaar in zo’n drukke stadswijk als het Spijkerkwartier. 

De nieuwe plantvakken en boomspiegels worden normaliter beschermd door paal en draad, totdat de beplanting volgroeid is (max. 3 jaar). Dit is een tijdelijke maatregel, die passend is binnen het budget van het Groot Onderhoud, maar helaas niet passend binnen de mentaliteit van het Spijkerkwartier. Dit gaat ten koste van de animo en eigenaarschap van de (toekomstige) boomspiegeladoptanten. 

Het BuurtGroenBedrijf zoekt naar een beter alternatief. Toen kwam buurtbewoner Bart Lucassen met het idee om een vlechtwerk van wilgentenen te maken rond de boomspiegels. Een goed idee om eens uit te proberen! Van natuurmonumenten kregen we toestemming om wilgentenen te oogsten uit de onlangs geknotte wilgen. Samen met Bart zijn we dit gaan uitproberen. Zie hier het resultaat!

Gebruikswaarde

Het vlechtwerk geeft beschutting aan de beplanting, waardoor het een betere en snellere kans krijgt om uit te groeien tot een vitaal en gesloten plantvak. Daarnaast vormt het vlechterk een extra belemmering voor honden en het parkeren van auto’s en fietsen.

Ecologische waarde

Het vlechtwerk geeft beschutting en verblijfsmogelijkheden voor allerlei bijen, vlinders en andere insecten. Dit is goed voor de biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht van de flora en fauna. 

Bodem waarde

Vanwege het tijdelijke karakter zijn de wilgentenen en palen van onbewerkt hout, dat snel verteerd. Door het verteringsproces wordt er organische stof aan de bodem toegevoegd en komt het bodemleven op gang. Een gezonde bodem zorgt niet alleen voor een gezonde boom, maar kan ook meer water absorberen tijdens extreme regen en langer water vasthouden tijdens extreme droogte. 

Sociale waarde

Het is een leuke klus om (samen) te doen en het zorgt voor extra binding met elkaar en de boomspiegel of plantvak.  

Het vlechtwerk wordt, indien nodig, jaarlijks bijgevlochten. Gemeente Arnhem stelt de wilgentenen, die vrijkomen tijdens regulier onderhoud, aan dit project beschikbaar. 

Circulaire waarden

De restanten van de wilgentenen zijn gehakseld en als mulchlaag verwerkt in de plantvakken en boomspiegels. Ook bij het verwijderen van het vlechtwerk wordt het in de boomspiegels verwerkt. Hierdoor wordt er extra organische stof aan de bodem toegevoegd en voorkomt dit transportbewegingen en afvoerkosten.