Prijswinnaar ‘De Groene Muur’ is geopend!

Op woensdag 3 juli 2019 is, onder grote belangstelling van alle kinderen van basisschool De Sterrenkring, de ‘Groene Muur’ geopend door een aantal kinderen en Martijn Stappers van Team Leefomgeving. Het ontwerp de ‘Groene Muur’ (van Bart Zoutenbier en Gerhard Meenks van den Broek) is de winnaar van de prijsvraag voor het beste ontwerp van vergroening van een gevel.

Na het welkomstwoord van Germa Huijbers is, onder grote belangstelling van alle kinderen van basisschool De Sterrenkring, op woensdagmiddag 3 juli de ‘Groene Muur’ geopend door een aantal kinderen en Martijn Stappers van Team Leefomgeving. Het was een feestelijke bijeenkomst waar ook bewoners van de wijk bij aanwezig waren. Schooldirectrice Anita Marsman richtte tijdens haar toespraak de aandacht op het belang van een groene omgeving en dat je dat samen moet doen! Het ontwerp de ‘Groene Muur’ (van Bart Zoutenbier en Gerhard Meenks van den Broek) is de winnaar van de prijsvraag voor het beste ontwerp van vergroening van een gevel. Het BuurtGroenBedrijf mocht dit ontwerp daarom uitvoeren en heeft dit, samen met vrijwilligers en hulp vanuit zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal en activiteitencentrum Suz&so, voor elkaar gekregen. Voor de bewoners van het Spijkerkwartier (maar ook daarbuiten) kan het als voorbeeld dienen van wat er allemaal mogelijk is om een lelijke muur te vergroenen. En dat zijn niet alleen klimplanten!

We bedanken Bart, Arjen, Ben, Iris, Bart, Steven, Han, Ruud, Wouter, Jolanda, Patrick en Germa voor hun vrijwillige werkzaamheden. We bedanken Edwin voor de lekkere, verfrissende ijsjes. We bedanken buurman Fred voor de donatie, de gemeente Arnhem voor het beschikbaar stellen van de gevel, Kompas BV voor het verwijderen van de graffiti tegen gereduceerd tarief, Dusseldorp voor het leveren van de schone grond en basisschool De Sterrenkring voor het uitlenen van materieel en voor alle hand- en spandiensten. Met dank aan Patrick en Sight Landscaping, die het watergeven van de beplanting mogelijk maken en iedereen die we vergeten zijn voor hun bijdrage om deze ‘Groene Muur’ mogelijk te maken.

Kom dus gerust langs om inspiratie op te doen. De ‘Groene Muur’ bevindt zich aan de zuid- en westgevel van ‘Spelzaal Rietebeek’ en is gelegen aan de Blekerstraat.