Opschoonochtend: onder een mooi oktober zonnetje (nog steeds)

Grieta Spannenburg ontvangt de gouden wisselbezem tijdens maandelijkse opschoonochtend op zaterdag 27 oktober 2017.

Deze keer is een enthousiast groepje van 11 wijkbewoners met kinderen en kleinkinderen aan de slag gegaan gewapend met grijpers en vuilniszakken. Na ruim 1,5 uur waren de volgende straten van het Spijkerkwartier aan de beurt geweest: Sterrenplein, Riethorsterstraat en hofjes, Tweede Spijkerdwarsstraat, een stuk Spijkerstraat, Achter de Lommerd, Speeltuintje en Oude land, Boekhorsterstraat, Nieuweland, Spijkerlaan, Driekoningen dwarsstraat, Poststraat, Driekoningenstraat, plein bij Velperpoort, deel Steenstraat, Hertogstraat, deel Karel van Gelderstraat, deel Spijkerstraat, Emmastraat, Boulevard Heuvelink, Prins Hendrikstraat. Zo is de looproute van de scholieren opnieuw opgeschoond en het gebied rondom de Poststraat waar maar liefst in totaal een volle zak zwerfvuil opgehaald is. Voor de derde keer is de gouden wisselbezem over gedragen aan een wijkbewoner die ook op andere dagen in de maand actief is met het opschonen van de wijk. Ellen Tebbe, die het begin van de Spijkerstraat vaak opschoont, droeg deze keer de wisselbezem over aan Grieta Spannenburg, de organisator van de landelijke opschoondag (jaarlijks in maart) in de wijk. En na afloop was er weer de overheerlijke soep met brood gemaakt door Marieke Brüggeman gesponsord door Odin. Voortaan organiseert het BuurtGroenBedrijf maandelijks een opschoondag; elke laatste zaterdag van de maand. De volgende zal zijn op zaterdag 24 november. Op initiatief van de Spoorhoek zullen we tijdens deze opschoondag ons richten op het zwerfvuilvrij maken van dit stukje wijk. In december slaan we het opschonen over. In het nieuwe jaar zullen we op za 26 jan weer samen aan de slag gaan.