Het Living Lab BuurtGoenBedrijf is een ‘onderzoeksomgeving’ waar de gemeente, het bedrijfsleven, diverse kennisinstellingen en burgers samen innoveren, waarbij gelijktijdig onderzoek plaatsvindt volgens de principe van co-creatie. 


De inhoudelijke drager van het Living Lab is het innoveren en onderzoeken van nieuwe samenwerkingsvormen, participtatieprocessen, draagvlak, beleidsontwikkeling en financieringsvormen. 


Binnen het Living Lab zijn er korte lijnen tussen de betrokken partijen. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Dat betekent dat resultaten en ervaringen extern gedeeld/verstrekt kunnen worden wanneer dit binnen het keypartneroverleg afgestemd is. Wij delen graag onze kennis, maar geven deze niet voor niks weg. Het keypartneroverleg wordt vier keer per jaar door het BuurtGroenBedrijf georganiseerd.