Ondernemersteam

Bart Zoutenbier: voorman hovenier, jobcoach

Bart is oplossingsgericht en inventief, de man in de praktijk. Door zijn jarenlange werkzaamheden en observaties in het groen, weet hij door ervaring op eigenzinnige en doeltreffende wijze de werkzaamheden terug te brengen tot de essentie. Bart zet met zijn rust en vertrouwen, als begeleider en jobcoach, het welzijn van de persoon in de organisatie centraal. Voor het BuurtGroenBedrijf als sociale onderneming is dit van grote waarde. 

Bel me voor: Hoe koppel ik mijn regenwater af of hoe leg ik meen groene gevel aan?

Jolanda van Looij: landschapsarchitect, slim combineren van belangen

Jolanda verstaat haar vak en koppelt kennis, visie en praktijk aan elkaar. Ze bedenkt en vertaalt. Ze loopt altijd een paar stappen vooruit, ze ziet de uitdagingen en zoekt naar oplossingen. Jolanda biedt op deze manier een andere kijk op de werkelijkheid en aan de partners van het BuurtGroenBedrijf nieuwe mogelijkheden voor de uitdagingen die er liggen in de buitenruimte.

Bel mij voor: Complexe maatschappelijke vraagstukken uiteen te rafelen en slim te combineren van eigen belangen, gedeeld belangen en het algemeen belang. 

8629AE72-C2FC-4587-BFBF-58B6476099FB

Living Lab keypartners

Het Living Lab BuurtGoenBedrijf is een ‘onderzoeksomgeving’ waar de gemeente, het bedrijfsleven, diverse kennisinstellingen en burgers samen innoveren, waarbij gelijktijdig onderzoek plaatsvindt volgens de principe van co-creatie. 

De inhoudelijke drager van het Living Lab is het innoveren en onderzoeken van nieuwe samenwerkingsvormen, participtatieprocessen, draagvlak, beleidsontwikkeling en financieringsvormen. 

Binnen het Living Lab zijn er korte lijnen tussen de betrokken partijen. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Dat betekent dat resultaten en ervaringen extern gedeeld/verstrekt kunnen worden wanneer dit binnen het keypartneroverleg afgestemd is. Wij delen graag onze kennis, maar geven deze niet voor niks weg. Het keypartneroverleg wordt vier keer per jaar door het BuurtGroenBedrijf georganiseerd. 

Kernwaarden van het netwerk

Een fijne leefomgeving, een klimaatbestendige buurt, een maatschappelijk bedrijf, onderzoek- en kennis delen, een toekomstbestendige duurzame, een prettige Spijkerkwartier om in te wonen (BGB).

Een duurzame, toekomstbestendige wijk en prettige wijk om in te wonen en te werken (WOR). 

Samenwerken met de stad aan de stad (wijk aan zet), klimaatbestendige, groene en gezonde stad (Circulair Arnhem en Vitale Economie) (GA). 

Maatschappelijke ontwikkeling die bijdraagt aan een duurzame wereld en waar wordt gewerkt op een van de WUR thema’s; groen, landbouw, gezondheid (WUR).

Bijdragen aan een duurzame wereld (VHL)

Creëren van zinvol beschut werk in het groen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen. Samenwerken op basis van vertrouwen, gezamenlijk doel (HKM).  

Wij willen graag een innovatieve partner zijn voor onze stakeholders, sturen op maatschappelijk rendement. Waarde toevoegen aan de corebusiness van de opdrachtgever. Verbinding maken tussen de ‘groene’ buitenruimte en de beleving van haar gebruikers (SL). 

Sight Landscaping

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Team Leefomgeving CSA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoeve Klein Mariendal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Netwerk samenwerkende (locale) partijen

Spijkerbed

Marike Bruggemann

Odin

Praktische Zaken Arnhem

Aan de slag

Nudge

Nederland schoon

De Blauwe Wijk economie

Dazo 125

Stadsboswachter

Arnhemse uitdaging

werkgroep Openbare Ruimte

werkgroep Verkeer

Groengroep Spijkerkwartier

Gemeente Arnhem – Groot Onderhoud

 Arnhem Klimaatbestendig

Gemeente Arnhem – AANjaagfonds

Gemeente Arnhem – Burgerkracht

provincie Gelderland- Leefbaarheid