Kassiel’s 1.000 potjesplan

Afgelopen najaar hebben we 100 verschillende inheemse wilde bloemenzaden bij de Cruydt-Hoeck besteld en opgekweekt. De eerste lichting is nu klaar om uitgeplant te worden. Deze plantjes bieden we kosteloos aan, aan buurtbewoners die de biodiversiteit in hun leefomgeving willen vergroten. Zet de planten in je tuin, bloembak of geveltuin. Maar je kunt zo ook in de openbare ruimte zetten, bijvoorbeeld in het plantvak of de boomspiegel in je straat. In ruil daarvoor vragen we je om elke week een foto te maken van de plant en alle beestjes die erop zitten. Door deze naar ons te mailen, bouwen we samen aan een biodiversiteit databank. Op deze manier brengen we de natuur in de stad voor iedereen in beeld en kunnen we in de toekomst het beheer hierop afstemmen. In verband met de corona maatregelen konden de planten alleen op afspraak opgehaald worden.