7 juni 2019

Groencafé #9 gierzwaluw

Het Groencafe ‘Op safari in de wijk’, is op woensdag 7 juni voor de negende keer georganiseerd door het BuurtGroenBedrijf. Deze keer niet alleen in DAZO 125 maar ook met een rondwandeling door de wijk op zoek naar in en uitvliegplekken van de gierzwaluwen. Spreker en gids was Theo Verhoeven van de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. en deskundig op het gebied van gierzwaluwen.
In een oude wijk, als het Spijkerkwartier, broedden in vroegere tijden vaak gierzwaluwen die in kleine openingen bij dakgoot of dakkapel, of onder dakrand of dakpan hun nesten konden maken. Helaas door renovatie en isolatie is er in de loop der jaren veel nestgelegenheid verloren gegaan. Samen met Theo Verhoeven ging een club van 20 wijkbewoners en belangstellenden op zoek of er in het Spijkerkwartier nog gierzwaluwen te vinden zijn en waar ze dan nestelen. We startten het Groencafé met een kort praatje door Theo Verhoeven over de broedwijze, vlieggedrag en andere wetenswaardigheden van deze bijzondere vogel. De Gierzwaluw komt rond eind april richting Nederland om te broeden. Na een lange overwintering in Afrika, ten zuiden van de evenaar, keren ze terug naar hun nest waar zij de jaren daarvoor ook gebroed hebben. Een tocht van duizenden kilometers die ze elk jaar weer maken. De gierzwaluw heeft rudimentaire pootjes en kan niet op een takje gaan zitten, alles gebeurd daarom vliegend. In de lucht wordt er gepaard, geslapen, gegeten, voedsel verzameld en gerust. Tevens toonde Theo Verhoeven allerlei nest hulpmiddelen die je als huizenbezitter in kunt metselen, aan je gevel kunt hangen of kunt invoegen tussen de dakpannen bij een verbouwing van het dak vervangen of bij het isoleren van je gevels. De Safari door de wijk leverde mooie resultaten op. Op verschillende locaties hebben we gierzwaluw nestkasten bekeken. De nestkasten aan de gevel van de Sterrenkring hangen er weliswaar al jaren maar we constateerde dat ze nog steeds niet zijn bewoond. Theo Verhoeven vertelde dat je de gierzwaluw wel kunt lokken met speciale gierzwaluwgeluiden om ze over te halen het nest te gaan bewonen. Daarentegen zijn de kasten, die op 3 plekken in de Thiemestraat hangen, volop bezet. Er was een grote bedrijvigheid te zien in de lucht en rondom de kasten, we hebben daarom lang staan kijken. Ook bij het huis van Erik en Paulien Vos was het een drukte van bedoeling met rond scherende gierzwaluwen. Tientallen gierzwaluwen foerageerde boven en rond de Watertuin. De gaten onder de dakrand van de huizen van Paulien en Erik, en hun buren, zijn na een verbouwing gelukkig niet dicht gemaakt zijn, daar bleken veel openingen in de gevel bezet te zijn door gierzwaluwen. Goed te zien door scherp sturende en met hoge snelheid in- en uitvliegende gierzwaluwen. Erik liet een opgezette gierzwaluw zien zo konden we van dicht bij deze bijzondere vogel bekijken. Ook in de Emmastraat en Prins Hendrikstraat werden verschillende bestaande dak en muur openingen door gierzwaluwen bezet. Het was goed opletten. Gelukkig was er altijd wel iemand uit de groep die, met zijn inmiddels getrainde ogen, deze snelle vogel in of uit zag vliegen. Aan het eind van de safari konden we met zijn allen concluderen dat het aantal gierzwaluwen in de wijk zeker niet tegen viel. Het is alleen nu de kunst om ze te behouden. Kent u nog plekken waar gierzwaluwen nestelen of nestelt er een onder uw eigen dakgoot laat het ons weten? Maar misschien gaat de gierzwaluw u zo na aan het hart dat u ze in kaart wil brengen. We brengen u dan in contact met Theo Verhoeven. Het Groencafe is een initiatief van het BuurtGroenBedrijf om Spijkerkwartierbewoners te informeren over groene innovaties en ontwikkelingen maar vooral ook te enthousiasmeren over uiteenlopende groene onderwerpen. Is uw interesse geprikkeld? Zou u over een bepaald groen onderwerp meer willen weten laat het ons weten. Of wilt u misschien ook een steentje bijdrage aan een groene en klimaatbestendig wijk? Stuur een e-mail naar info@buurtgroenbedrijf.nl of kom ons opzoeken in DAZO 125, Spijkerstraat 125.

31 mei 2017