10 april 2019

Groencafé #8 alle beestjes helpen

Het Groencafe ‘Alle beestjes helpen, werd op woensdag 10 april voor de achtste keer georganiseerd door het BuurtGroenBedrijf in DAZO 125. 

Sprekers waren Marja van der Veen en Astrid Boerkamp, van Arnhem Zoemt, en Harrie Rietberg, coördinator van de Vlinderwerkgroep Arnhem. 

Met de insecten in Nederland gaat het slecht. De drie sprekers maakten ons bewust van het nut en noodzaak van de (wilde) bij en de vlinder in onze leefomgeving. Ze gaven tal van tips over wat je kunt doen om de (wilde) bij en vlinder te helpen in jouw straat en tuin? Daarnaast ook hoe we meer wilde bijen en vlinders kunnen trekken naar het Spijkerkwartier en in de binnentuinen? Wat is daar voor nodig en wat kunnen we daar als wijkbewoner zelf aan doen? En natuurlijk, in groter perspectief, hoe kunnen we de biodiversiteit in de wijk verhogen want alle beestjes helpen en samen vormen zij een ecosysteem.

Marja van der Veen vertelde wat hebben de bijen het hele jaar door nodig aan voedsel en hoe kunnen we ze daarin voorzien? Welke planten kunnen we dan aanplanten of juist niet weghalen? Hoe planten ze zich voort en wat is daar voor nodig? In totaal komen er wel 356 soorten bijen (honingbijen, wilde bijen waaronder hommels) voor in Nederland. Een grote groep daarvan is weinig kieskeurig qua voedselvoorkeur.  Zij kunnen bij veel verschillende planten hun voeding verzamelen. Er is maar een beperkt aantal bijen dat heel kieskeurig is. Deze bijen betrekken hun voedsel van één plant. Astrid Boerkamp vertelde over het project van Arnhem Zoemt ‘Adopteer een bij’ waarbij door het samen uitzetten van dezelfde plant in de buurt of wijk het leefgebied van één specifieke bij kan worden gerealiseerd. Speciaal voor de klokjesbij had Astrid daarom voor deze gelegenheid verschillende soorten klokjes opgekweekt. Ze deelde ze na afloop van het Groencafé uit aan geïnteresseerden om zo voor de klokjesbij een leefgebied op te starten in het Spijkerkwartier. Doet u mee? Plant u ook een klokje? Een akkerklokje, een grasklokje of een prachtklokje (er zijn nog meer soorten)? In de geveltuin voor de DAZO heeft het BuurtgroenBedrijf een Rapunzelklokje geplant.

https://www.arnhemzoemt.nl/informatie

Harrie Rietberg, coördinator van Vlinderwerkgroep Arnhem hield een verhaal over de hoeveelheid dagvlinders die nog steeds in Nederland te vinden zijn. Desalnietemin sinds 1990 is hun aantal drastisch achteruit gegaan. Belangrijk is daarom dat we zorgen voor voldoende waardplanten omdat deze belangrijk zijn in het metamorfoseproces van eitje tot vlinder. Wat hebben die verschillende stadia; eitje, rups, pop en vlinder nodig om te overleven? De waardplanten is nodig om de eitjes van de vlinder op af te kunnen zetten dit gebeurd op specifieke planten want als de rups uit het eitje komt heeft hij voeding nodig. De waardplant is zijn voeding. In de DAZO liggen folders van de Vlinderstichting welke planten u kunt planten voor verschillende vlinders.

https://www.knnv.nl/afdeling-arnhem/vlinderwerkgroep

Ook werd een korte presentatie gehouden door twee student van de opleiding Management van de Leefomgeving van Van Hall Larenstein in Velp. Zij zijn met nog drie andere studenten bezig om te kijken of het haalbaar is om in het Spijkerkwartier wormenhotels te plaatsen.  Op het praktische vlak, wat is er allemaal voor nodig, maar ook of er onder de wijkbewoners wel animo voor is. Is er een groep enthousiaste wijkbewoners te vinden die samen gebruik wil maken van een publiekelijk wormenhotel? Hebt u interesse meld U dan aan via info@buurtgroenbedrijf.nl

Als afsluiting presenteerde Kassiel Gerrits zijn 1000 potjes plan. Hij wil met het opkweken van 1000 plantjes het leefgebied van uiteenlopende insecten vergroten door deze uit te planten in boomspiegels, plantsoenen, binnentuinen en voortuinen in het Spijkerkwartier.

Het Groencafe is een initiatief van het BuurtGroenBedrijf om Spijkerkwartierbewoners te informeren over groene innovaties en ontwikkelingen maar vooral ook te enthousiasmeren over uiteenlopende groene onderwerpen. 

Is uw interesse geprikkeld? Wilt u misschien ook een steentje bijdrage aan een groene en klimaatbestendige wijk? Stuur een e-mail naar info@buurtgroenbedrijf.nlof kom ons opzoeken in DAZO 125, Spijkerstraat 125