4 sept 2018

Groencafé #10 special edition!

De ‘Special Edition van het Groencafé is alweer een tijdje geleden. Op 4 september heeft een wijkbewoner en tevens lid van de Vleermuiswerkgroep Gelderland een groep van 20 mensen meegenomen op safari in de Spijkerkwartier. We startten in de DAZO met een korte lezing over meest voorkomende soorten in de wijk, o.a. de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis.
Vleermuizen zijn zoogdieren. De Gewone Dwergvleermuis weegt zo’n 8 gram en heeft een spanwijdte van 18 tot 24 cm. Dwergvleermuizen zijn snel, wendbaar en vliegen met veel bochten en lussen op enige afstand van de beplanting om te jagen. Ook waterpartijen zijn door de vele muggen en kleine insecten favoriete plekken om te smullen. Per nacht eet de Gewone Dwergvleermuis een kwart van zijn lichaamsgewicht! Dwergvleermuizen verblijven in (kraam-) kolonies die vooral te vinden zijn in spouwmuren, achter gevelbetimmering en daklijsten of onder dakpannen.

Waar zijn vleermuizen goed voor? Muggenvangen! Een kolonie van 50 Gewone Dwergvleermuizen eet zo’n 20 kg per jaar aan muggen en andere kleine insecten, als je uit gaat dat er per jaar 200 nachten geschikt zijn om te foerageren. Een kolonie vleermuizen betekent in de zomer dus een goede nachtrust!

Om zich in het donker te oriënteren zendt een vleermuis een sonargeluid uit dat weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. Daarnaast maken vleermuizen zogenaamde sociale geluiden. Deze sociale geluiden zijn meestal veel lager van toonhoogte. De baltsroep van de dwergvleermuis, die in augustus-september te horen is, is hiervan een voorbeeld. Deze geluiden kun je opvangen met een “batdetector” die het hoogfrequente geluid omzet in hoorbaar geluid. Het geluid van de balts van een gewone dwergvleermuis bestaat uit 1 lettergreep, terwijl je de balts van de Ruige Dwergvleermuis aan een 2-lettergrepig geluid herkent.
Na de korte lezing was het inmiddels al behoorlijk donker, wat ons goed uit kwam want de mannelijke dwergvleermuis begint pas een uur na zonsondergang met de baltsroep (serie werfroepjes) waarmee hij per avond meerdere vrouwtjes probeert te lokken. We hebben met behulp van de batdetector op tenminste 4 plekken balts gehoord, maar voor de oplettende kijkers in de groep was er ook nog wat te zien!