31 mei 2017

Groencafé #1 groen in de wijk

Woensdag 31 mei organiseerde het BuurtGroenBedrijf een succesvolle Groencafé in de Lommerd. Het Groencafé is een initiatief om buurtbewoners te informeren over groene innovaties en vooral ook te enthousiasmeren! Dat bewoners van het Spijkerkwartier zich geëngageerd voelen met het groen in de wijk bleek wel uit de opkomst en de reacties uit het publiek.  

Dit keer presenteerde Bart Zoutenbier van het BuurtGroenBedrijf het winnende ontwerp voor de Groene Wand, welke gepland staat voor gymzaal Rietebeek bij basisschool de Sterrenkring aan de Blekerstraat. Een oproep aan buurtbewoners om mee te denken over geschikte planten resulteerde in het goede idee om ook planten vanuit de wijk te doneren! De kracht van het Spijkerkwartier is veelal te vinden in nabuurschap en deze daadkracht was tijdens de avond wederom te zien en te voelen. 

Paulien Vos, van Groengroep Spijkerkwartier, vertelde vervolgens over het ontstaan van de Ecologische Tuin en de Watertuin. Ook toonde zij ons foto’s waarop te zien was dat ruim 40 jaar geleden het Spijkerkwartier helemaal niet groen was, maar vol met auto’s en parkeerplaatsen. Pioniers in het groen, zoals Ben Veldt en Joost Bos, hebben de aanzet gegeven voor het groene Spijkerkwartier wat we nu kennen. Het is op zijn minst bewonderenswaardig te noemen dat een kern actieve buurtbewoners zich tot vandaag de dag inzet voor het onderhoud van deze prachtige tuinen, waarvan mensen van binnen en buiten het Spijkerkwartier gretig gebruik maken.

Joke Hofstee, van Meer Groene Daken, sloot de avond af met een pleidooi voor het vergroenen van daken met behulp van kant en klare cassettes welke zo op het dak gelegd kunnen worden. Deze cassettes bevatten de plantjes als ook het substraat en een drainagesysteem. Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor bepaalde plantensoorten om je dak interessant te maken voor bijen en andere insecten. Een groen dak zorgt niet alleen voor klimaatbuffering, het kan ook nog eens veel water opslaan en de biodiversiteit verhogen. Zeker interessant voor het Spijkerkwartier waar 40% van de daken platte daken zijn. 

Is uw interesse geprikkeld? Wilt u misschien ook wel een groen dak of een bijdrage leveren aan de Groene Wand? Of heeft u groene vingers en ambitie om samen te werken met het Buurtgroenbedrijf? Stuur een e-mail naar info@buurtgroenbedrijf.nl of kom ons op vrijdagen opzoeken in de DAZO 125, Spijkerstraat 125.