18 januari 2017

Groencafé #0 studenten

 

In het Spijkerkwartier wordt innovatief gewerkt aan een mooie en duurzame wijk. Studenten van Van Hall Larenstein hebben een onderzoek uitgevoerd naar  het openbaar groen in het Spijkerkwartier en de mogelijkheden om het groen in de wijk toekomstbestendig in te richten. Gedurende een half jaar werkten een vijftal studenten in nauw contact samen met buurtbewoners. De plannen zijn hierdoor   afgestemd op de  mogelijkheden en wensen van de buurtbewoners. Tijdens de informatieavond zullen de studenten hun resultaten en adviezen presenteren en is er ruimte om mee te denken. 

 

Allerhande tips passeren de revue en er wordt in het bijzonder stilgestaan bij de presentatie van de studenten met de volgende onderwerpen: fijnstof, wateroverlast, gevelgroen, stadsimker en participatie.  

Als bewoner (en andere geïnteresseerden zijn natuurlijk net zo welkom) kom je meer te weten over het Spijkerkwartier en de inrichtingsmogelijkheden voor natuurlijke elementen. Met het nauwe contact tussen studenten, school en buurtbewoners ontstaat meer draagkracht omdat plannen kunnen worden afgestemd op lokale wensen. Bovendien kun je als bewoner ook al direct aan de slag in de eigen tuin; denk aan de mogelijkheden van een geveltuin en het opvangen van regenwater.

 Onder de aanwezige bezoekers zal een regenton (waarde € 80,-) worden verloot!

Dus wilt u meer weten over innovatieve ‘groene’ oplossingen in het Spijkerkwartier en wilt u leren wat u zelf kunt doen voor een duurzame toekomst? Kom dan op woensdag 18 januari naar de Lommerd vanaf 19:30. Start presentatie om 20:00. 

 
 
Groencafé 18 jan 2017 Vragen en opmerkingen van bewoners  
 
Wateroverlast 
+ Kan Watertuin als opvang/buffer ingericht worden voor overlast regenwater. Hoe?
+ Lauwersgracht en Thialf natuurlijke mega wadi’s in de wijk. Kunnen die in plannen meegenomen worden?
+ Straatprofiel anders inrichten tijdens BGB (rioolvervanging en herstrating) op plekken bv bij wadi’s. Zie proefvak Parkstraat.
+ Water laten stromen en daardoor energie opwekken.
+ Probleem bij de bron aanpakken in Noord Arnhem oa Geitenkamp
 
Gevelgroen
 + Huurders en Verhuurders bewegen tot vertikaal groen
+ kan gemeente geen subsidiemogelijkheid op geveltuinen en afkoppeling hemelwaterafvoer in eigen tuin (bv door kratten) in het leven roepen?
+ voor behoud geveltuinen nodig dat gemeente onderhoud ondersteunt
 
Fijnstof 
+ wezenlijke verandering tav fijnstof : om aandacht te besteden aan verandering van bestaande verkeersstructuur en nieuwe mobilteitsontwikkelingen. 1. Om stad heen leiden. 2. Electrisch vervoer stimuleren.
 
Urban Beekeeping 
+ reactie voorzitter Groengroep: 
Boomspiegels speerpunt van Groengroep omdat de coordinatie en facilitering van de boomspiegels  moeilijk te beheer(s)en zijn. Aandachtspunt: Je hebt verzorgers nodig!
+ Boomspiegels liggen zo hoog!? Waarom niet op straathoogte?
1. bij inparkeren minder kwetsbaar voor boom en boomspiegelbeplanting
2. Anders komen boomwortels bloot te liggen (bij bestaande bomen).
3. In proefvak Parkstraat infiltratie onder boomspiegel en parkeerplaatsen aangebracht.
 
Participatie
+ Bij dit gepresenteerde beeld meer betrokken mensen nodig. Hoe?
 
Algemeen
+ tips voor voor&achtertuin? Verstening tegengaan en afkoppelen regenwater en waarmogelijk groen dak realiseren.
+ In deze plannen berekend dat er in de wijk in totaal 1260 m2 aan extra geveltuin mogelijk is.
+ Handleiding geveltuintjes Spijkerkwartier verspreiden. Ook downloaden  via mijnspijkerkwartier.nl 
 
Subsidiemogelijkheden gemeente:
– Groen in de wijk (Johannes); 50% 50% voor aanlegkosten
– Eetbaargroen (Henk); max. € 4.000,- per project (grootte subsidiepotje € 20.000,-)
– Hittestress (Henk); max. bedrag € 50.000,- per project met 50% 50% financieringsverhouding