Geveltuinen aanleggen tijdens burenweeken groot succes!

Wat een actie afgelopen weekend in de wijk.
140 buren in
12 straten hebben
1665.5 tegels gewipt en maakten met
2500 planten en
170 zakken compost
150 m2 geveltuinen, plantvakken en voortuinen
20 boomspiegels werden opgeschoond.

Voor de harde werkers stonden op 6 locaties tafels klaar met
13 taarten gebakken door studenten HAN en Ron
22 kannen koffie en thee
43,75 liter soep gemaakt door Ann.

Buren hielpen elkaar, hadden het gezellig samen en leenden elkaars gereedschap.

Kom het resultaat bewonderen in de Spoorwegstraat, Jufferstraat, Dullertstraat, Karel van Gelderstraat, Spijkerkstraat, Driekoningenstraat, Driekoningendwarsstraat, Poststraat, Parkstraat, Princessestraat, Bestedelingentuin, Lombardstraat en Boekhorstenstraat.

We hebben genoten van jullie enthousiasme en inzet bij het vergroenen van de wijk.
Van de saamhorigheid en de geweldige sfeer op straat.

Binnenkort alweer een volgende actie, op 9 okt is het Nationaal Boomspiegelfeest.
Op deze dag kun je bollen planten in jouw boomspiegel of (nieuwe) geveltuin.
Het programma van deze dag volgt heel binnenkort.
Tot de volgende groene actie!

BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier,
Bart, Jet, Jolanda, Marike

De Burendagen Spijkerkwartier werden mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Oranjefonds, Arnhem Klimaatbestendig Wijkoverleg/Parkeerplan en Sight Landscaping.