Burendag zorgt voor mensen en bloemen!

In het weekend van 26 en 27 september was er veel activiteit in het Spijkerkwartier en Groen van Prinstererstraat. Tijdens de nationale burendagen zetten zo’n 70 buurtbewoners zich in voor de Karel van Gelderstraat, Schoolstraat, Parkstraat, Hertogstraat, Spijkerstraat, Spijkerlaan, Boekhorstenstraat, Dijkstraat Prinsessestraat, Driekoningendwarsstraat, Het Oude Land en in de Kruidentuin. De bewoners hebben zo’n 2500 bollen door de hele wijk heen geplant. Kale boomspiegels zijn opgevrolijkt met 230 nieuwe planten. Straten geveegd en zwerfvuil geraapt. Op Het Oude Land is een geveltuin van 7,5 m2 aangelegd met 50 nieuwe plantjes. In de Boekhorstenstraat is er ruim 30 m2 onttegeld en door de stratenmaker netjes afgewerkt, zodat we kunnen gaan inplanten. Een groot deel van het vrijkomend snoeigroen is fijn gemaakt met de BGB-mulcher, zodat het in de plantvakken kon worden teruggebracht. Het was alleen wel zoveel dat niet alles door de mulcher kon; dat wat overbleef is maandag en dinsdag opgehaald door Sight Landscaping. Op Het Oude Land, raapten kinderen 3 grote zakken vol eikeltjes voor de varkens op de kinderboerderij. Onder begeleiding van Stadsboswachter Willem de Feijter werd er ook volop gesnoeid. Al deze activiteiten spoorden buren aan om ook in hun eigen tuin aan de gang te gaan. Gedurende de hele dag werden wij geholpen door de 6 topvrijwilligers van Aan de Slag! Dank jullie wel en fijn dat jullie er weer bij waren! De lunch is deze keer verzorgd door Petra Bouwens, bestaande uit ruim 17 liter soep en een overheerlijke salade, mede mogelijk gemaakt door Odin. Bakkerij Tom van Otterloo heeft voor brood en iets lekkers bij de koffie gezorgd. Tegelijkertijd was er in de Groen van Prinstererstraat ook grote reuring! Ruim 25 bewoners hebben afgelopen zaterdag zo’n 1.200 vaste planten geplant in 165 m2 nieuw plantvak. De bewoners zetten zich daar al jaren in voor een groene en klimaatadaptieve straat. Het BuurtGroenBedrijf is nauw betrokken bij dit bewonersiniatief. Jolanda van Looij heeft het beplantingsplan voor het prairiemengsel gemaakt op basis van zoveel mogelijk inheemse wilde bloemen. Dit is gunstig voor de biodiversiteit in de wijk! Het team van het BuurtGroenBedrijf kijkt terug op een geslaagd en waardevol burenweekend. Zie ook het fotoverslag, vastgelegd door Tania Leontyuk. Wij willen alle bewoners, vrijwilligers en onze partners het Parkeerplan Spijkerkwartier, Het Oranjefonds, Douwe Egberts, Odin, Tom van Otterloo, Sight Landscaping, de Stadsboswachter en gemeente Arnhem bedanken voor het mogelijk maken van dit weekend! We zijn blij verrast en vereerd door het bezoekje van wethouder Cathelijne Bouwkamp!