Boomspiegeldag: nationaal feest!

Het nationale boomspiegelfeest was in het Spijkerkwart een groot succes!. Hordes met mensen kwamen naar de Dazo loods om hun gereedschap op te halen om hun boomspiegel op te frissen. De 24.000 bollen werden verdeel onder de xx deelnemers. Daarna ging iedereen aan het werk. Na afloop was er een biologische lunch voorbereid door… Wijkbewoners konden ook nog even inheemse wilde bloemen….