Doneren aan het BuurtGroenBedrijf

Het BuurtGroenBedrijf is een stichting zonder winstoogmerk. Om alle straten in onze wijk op een sociale manier te vergroenen en zo veel mogelijk andere buurten, wijken, dorpen en steden daartoe te inspireren, kunnen we alle hulp gebruiken. Dit kun je niet alleen doen door je handen uit de mouwen te steken en mee te helpen met onze acties en activiteiten, maar ook door te doneren. 

ANBI
Het BuurtGroenBedrijf heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Geven of schenken aan een ANBI is fijn, want het heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen particuliere donateurs hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting en is een gift van een vennootschap aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

foto: festival Spijkerrok Arnhem

Vragen?
Wil je graag meer weten over het BuurtGroenBedrijf? Neem dan contact op met jolanda@buurtgroenbedrijf.nl of 06 232 80 800

foto: Erik Vos

Doel
Samen met bewoners wil het BuurtGroenBedrijf het Spijkerkwartier transformeren tot een klimaat- en toekomstbestendige wijk: schoon, groen, sociaal en springlevend. Dat doen we door zelf de regie te nemen over de omgeving waarin we wonen en werken. In ons beleidsplan lees je hoe we dat doen:

Bestuur

Secretaris
Sjaak van ’t Hof

Voorzitter / penningmeester
Herman Deelen

Algemeen bestuurslid
Sander van Bodegraven

Contact

Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem
info@buurtgroenbedrijf.nl

KvK 7095406
RSIN 858524144

NL52 RABO 0330 1882 83

Beloningsbeleid

Bewoner

Vrijwillige inzet is belangrijk voor het BuurtGroenBedrijf. Het toont de betrokkenheid en het draagvlak in de wijk. Bewoners krijgen hier geen financiële vergoeding voor, maar worden op verschillende manieren beloond, namelijk: met een schone en groene buurt, een superleuke dag, heerlijke versnaperingen én heel veel dank. Ook ontmoeten ze (nieuwe) mensen, leren ze hun buren (beter) kennen en delen we kennis en gereedschap.

foto: alain.nl
foto: alain.nl

Vaste vrijwilliger
Een deelnemer aan het vaste team werkt van begin tot eind mee aan een activiteit. Met een vrijwilligersovereenkomst is het mogelijk om een vrijwilligersvergoeding aan te vragen.

Stagiair
Het BuurtGroenBedrijf is een leuke en waardevolle plek om te leren. Veel verschillende vakdisciplines zijn nodig om samen met bewoners een groene en sociale buurt te maken. Afhankelijk van de leerdoelen die de student heeft en de werkzaamheden die hij/zij/hen verricht, is het mogelijk een (financiële) vergoeding te krijgen.

Zzp’er en ondernemer
Op projectbasis worden zzp’ers en ondernemers ingehuurd om een klus te klaren.

Bestuur
De bestuursleden van Stichting BuurtGroenBedrijf ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten kunnen worden vergoed, maar wanneer deze niet binnen twee maanden worden gedeclareerd, worden ze als een schenking aan de stichting beschouwd.

foto: John Voermans

Acties en activiteiten

In onderstaande jaarverslagen zijn al onze acties en activiteiten te lezen, maar onze verhalen zijn ook op deze website te lezen.