Fleur de wijk op en maak je eigen minituin van de boomspiegels in de straat! In de Spijkerkwartier zijn al sinds 1991 vele kleurrijke voorbeelden te bewonderen! Neem contact op met de Groengroep Spijkerkwartier of de stadsdeelmanager van het Spijkerkwartier. 

adopteer een boomspiegel

Wat is een boomspiegel?

Een boomspiegel is de kroonprojectie op de grond. Dit is de zone waar gewoonlijk de meeste wortels bevinden. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open (=niet verdichte of bestrate) grond voor de toevoer van zuurstof en water. In de ideale situatie is de boomspiegel minstens zo groot als de kruin van de boom. In de stad zijn de boomspiegels vaak verhard of kleiner dan de boomkroon zelf. Om te zorgen dat de boom toch voldoende lucht en water krijgt, wordt er bij het inplanten een beluchtingslang in de boomspiegel aangebracht. Door de boomspiegels te beplanten. geeft het beschutting aan de grond. minder kans op uitspoelen van de bodem, de wortels van de planten geven structuur in de bodem. Een goede bodemstructuur zorgt er voor dat het veel water kan opnemen tijdens extreme neerslag en dat tijdens langdurende droogte het water weer langzaam wordt afgegeven.  

Bel hiervoor naar 0800 – 1809 of geef een melding door via Fixi. 

wat moet ik doen?

Groengroep Spijkerkwartier

In 1991 gingen 12 mensen om de tafel zitten. De buurt zou er mooier uit kunnen zien door de vakken rond de straatbomen te beplanten, zeiden ze tegen elkaar en gingen aan de slag. Herfst ’92 waren er al 60 mensen betrokken bij het straatgroen. Inmiddels is er een lijst van meer dan 100 mensen, die voor of naast hun huis een geveltuintje, een klimplant of een boomspiegel verzorgen.

Wil jij ook een boomspiegel adopteren of een ander groen initiatief beginnen? Neem dan contact op met De Groengroep.

De Groengroep ondersteunt wijkbewoners bij het onderhoud van de openbare tuinen en boomspiegels; geeft advies aan vrijwilligers; zorgt voor het uitwisselen van ervaringen tussen de vrijwilligers; voorziet de openbare tuinen en beheerders van boomspiegels van jaarlijks budget en overlegt met de gemeente over groot onderhoud.

spelregels

voorkom ten alle tijde dat je de boomwortel beschadigd. Het is raadzaam om geen grond toe te voegen of te verdichten. Door het gewicht van de grond of stenen gaat de lucht uit de bodem en stikken de fijnste boomworteltjes. Wist je dat de boomwortels veel verder kunnen groeien dan de kroonbreedte? Wortels kunnen soms wel meer dan 20 meter van de stam 

Houd er wel rekening mee dat de boom en de boomspiegel gemeentelijk eigendom zijn. De wortels van een boom zijn erg belangrijk om een boom gezond en vitaal te houden. Let op dat u ze niet beschadigt. Door beschadiging van de wortels kan de boom ziek worden. Het is daarom niet toegestaan om hekjes of andere afzetting rond de boomspiegel te plaatsen.

Na aanplant wordt er normaliter paal en draad geplaatst rondom de kwetsbare boomspiegels. Vaak met weinig succes, zie fase 1. Palen staan direct scheef, honden gaan onder de draad door om in de boomspiegels te poepen en fietsen worden om de paal op slot gezet. Tijdens het straatberaad, de werkzaamheden en de totstandkoming van het beplantingsplan heb ik veel klachten gehoord van de bewoners en ondernemers over ontbreken van omheining. Daarom heeft het BuurtGroenBedrijf dit alternatief voorgesteld aan de gemeente;  een tijdelijk vlechtwerk van wilgentenen. Tijdens het vlechten hebben we heel veel complimenten gehad. Daarom herken ik je zorg niet, maar goed dat je hem signaleert! Een enkeling vind het maar niks omdat “zijn hond niet meer tegen de boom kan schijten” .  Sommige moeten er even aan wennen, maar nadat je de vele waarden hebt toegelicht, hebben ze begrip voor deze tijdelijke maatregel. Uiteindelijk wil iedereen een prachtige, groene, klimaat adaptieve, toekomstbestendige en schone stadswijk. Ik heb hier de verschillende waarden puntsgewijs onder elkaar gezet: 
 
Gebruikswaarde
– Honden kunnen niet zomaar het plantvak inlopen om te poepen.
– Het vlechtwerk is te laag om je fiets er goed aan vast te kunnen maken.
– Het vlechtwerk geeft beschutting en bescherming aan de planten, waardoor de planten betere kans krijgen om te gaan groeien. Minder kale plekken, sneller een gesloten plantvak en minder inboet.
– Het vlechtwerk (natuurlijk materiaal) geeft zowel stabiliteit als flexibiliteit. Als je tijdens het parkeren er tegen aan rijdt, veert het vlechtwerk mee. Een paal daarentegen staat gelijk scheef, of het stalen hekwerk is krom (of niet, maar dan heb je waarschijnlijk schade aan je auto). Als je er zo hard tegenaan rijdt, dat de paal knapt, is deze eenvoudig te vervangen, maar natuurlijk kan bij vandalisme alles kapot, ook dit vlechtwerk!
 
Ecologische waarde
Het vlechtwerk geeft beschutting en verblijfsmogelijkheden voor allerlei bijen, vlinders en andere insecten. Dit is goed voor de biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht. 
 
Klimaatbestendig waarde
De palen en wilgentenen zijn van onbewerkt hout, dat snel verteerd. Het is immers maar voor 3 jaar.  Door het verteringsproces wordt er organische stof aan de bodem toegevoegd en komt het bodemleven op gang. Een gezonde bodem zorgt niet alleen voor een gezonde boom, maar kan ook meer water absorberen tijdens extreme regen en langer water vasthouden tijdens extreme droogte. 
De grond bij de bestaande bomen is zeer schraal en bevat nauwelijks organische stof of structuur. Het water wordt nauwelijks vastgehouden, waardoor de huidige bomen extra last hebben van deze extreme droge jaren. 
 
Onderhoud
– Uitstekende delen kunnen ten alle tijden met een snoeischaar worden verwijderd.  
– Indien nodig, wordt de vlechtwerken jaarlijk bij gevlochten. Gemeente Arnhem stelt de wilgentenen die vrijkomen tijdens regulier onderhoud aan ons beschikbaar. Hierdoor wordt er circulair gewerkt: van (groen)afval naar grondstof. 
– Wanneer de vlechtwerken verwijderd worden, gaan ze door de hakselaar en worden de restanten verwerkt door de bodem. Dit is weer extra organische stof in de bodem!
 
Sociale waarde
Bewoners hebben zelf (of samen met hun kinderen of buren) gevlochten. Mensen vonden het een leuke klus om te doen in deze bizarre corona tijd. Een welkome afwisseling tijdens thuis binnen zitten/werken. Met de lange zwiepende wilgentenen blijf je vanzelf op veilige, afstand!
Tijdens het vlechtwerk kregen de bewoners veel complimenten van medebewoners. Dit maakte hun trots en gingen zo extra hun best doen.  Ze kwamen met elkaar aan de praat en in sommige gevallen leerden ze zelfs hun buren kennen. Met name in fase 1 zijn er veel nieuwe sociale verbindingen en eigenaarschap ontstaat. Persoonlijk vind ik dit best bijzonder, gezien de vele bijplaatsingen en afvaldumpingen die hier plaatsvinden. 
 
Het vlechtwerk heeft voor veel nieuwe boomspiegel adoptanten gezorgd. Dit is heel bijzonder, omdat al jaren het aantal adoptanten afneemt. Over het algemeen onderhouden de bewoners beter hun boomspiegel dan het C-niveau uit het beeldbestek wat de gemeenteraad heeft voorgeschreven.
Let wel het gaat om: 
Spijkerlaan: 40 m2 van de 80m2 in geadopteerd
Spijkerstraat: 100 m2 van de 165 m2 is geadopteerd
fase 1: 16 plantvakken en boomspiegels met een oppervlakte van circa 100 m2 is geadopteerd.